Nisem si mislil, da me lahko skupina moških tako močno podpre.

Sploh na način in z orodji, ki jih takšna strokovno vodena skupina

lahko nudi. S spoznavanjem različnih pogledov na življenje, sem

lahko marsikaj pri sebi ozavestil, ter dobil ideje za drugačno delovanje

v odnosu do sebe in drugih. Uvidel sem, kako mi je takšna podpora

moških v življenju manjkala, ter spoznal, da to želim v svojem življenju

ohranjati. V varnem, neobsojajočem okolju, ki smo ga ustvarili,

sem dobil zadosti poguma, da sem se lahko čustveno odprl,

kar mi je omogočilo zdraviti stare čustvene rane, ki so segale

v otroštvo. Takšno povezovanje z moškimi in njihova podpora

mi je omogočila tudi samozavestnejše delovanje v odnosu

do žensk, v poslu in v vlogi očeta.

Sergej Mijatovič